Chung tình – 終情

終情

情衷兩字更難堪,有始無終愛不還。
豈見白頭才相說,恭賀雙人會成全。

Phiên âm: Chung tình

Tình chung lưỡng tự cánh nan kham,
Hữu thủy vô chung ái bất hoàn,
Khởi kiến bạch đầu tài tương thuyết,
Cung hạ song nhân hội thành toàn.

Dịch nghĩa: Chung tình

Hai chữ chung tình xưa nay thật khó,
Có đầu mà không đi đến cuối thì tình yêu có còn trở lại?
Chẳng nhẽ đợi đến bạc đầu mới định nói với nhau hay sao,
Tôi chúc cho hai người sớm nên đôi lứa.

Tiểu Hạng dịch thơ: Chung tình

Tình chung hai chữ xưa nay,
Ai người không muốn một ngày có đôi.
Nhẽ đâu tóc bạc da mồi,
Đem chừng chữ ấy cho người tình chung.

Đền Hùng Phú Thọ, Apr 2005
Xuân Như

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Share/Bookmark this!

Add comment

Connect with Facebook