Say – 醉

Suốt ngày say khướt chốn dương gian

陽間埋盡醉,時有淚沾巾。
泉台無武某,姑酒與何人。

Phiên âm: Túy

Dương gian mai tận túy,
Thời hữu lệ chiêm cân.
Tuyền đài vô Vũ mỗ,
Cô tửu dữ hà nhân.

Tự dịch: Say

Suốt ngày say khướt chốn dương gian,
Có khi khăn đẫm lệ muôn hàng.
Nhưng nếu Tuyền đài không có mỗ,
Rượu! Người không có bán sao đang.

Mai Dịch, Hà Nội 2005

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Share/Bookmark this!

Add comment

Connect with Facebook