Tình xa vạn dặm

Mưa rớt bên trời, nước mắt ai
Tình xa vạn dặm bước Liêu Trai
Xin cho nước mắt làm mưa lớn
Để khóc người đi, người đi hoài.

Mưa rớt bên trời đang khóc ai
Người đi đã khuất nẻo Liêu Trai
Trời thôi không khóc lau hàng lệ
Mặc kệ người đi người đi hoài.

Người đi, người đi, người đi hoài
Có còn quay lại chốn Liêu Trai
Mây trời vạn dặm tình xa mãi
Vẫn để ngàn năm thương nhớ ai.

Aug 06, 2005

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Share/Bookmark this!

Add comment

Connect with Facebook