Điệu buồn quê hương

Kỳ nhất

Đất khách quê người buồn lắm thay
Sông núi giang hồ buồn vậy thay
Gặp nhau chừng đêm nay
Ta cạn chén rượu đầy
Với khói thuốc vàng tay
Cùng ôn lại những ngày

Bạn ở bên trời tôi nước mây
Chung lưng chịu một chuyến đi đầy…

Thôi người ở lại tôi đi đây
Mong gặp được nhau trong một ngày …

Kỳ nhị

Bao năm xa quê hương
Giờ còn xa quê hương

Đất khách quê người cũng quê hương
Sông núi giang hồ buồn vấn vương
Thân trai chừ mang nợ
Nơi đường xa bước lỡ

Tôi ở nơi đây vạn nẻo đường
Xa bè xa bạn thiếu người thương
Quê cũ chừ đổi thay
Lòng người có đổi thay?

Cố hương ơi!
Cố hương ơi!

Đêm nay ta lại gặp nhau rồi
Mơ thấy mình về nơi chốn cũ
Mặt mừng tay bắt những ngày vui

Chén rượu đêm nay chừ uống cạn
Thuốc hút đêm nay ta cùng bạn
Mong gặp nhau một ngày
Người về tôi đi đây ….. !

Tặng Vũ Bình
Oct 18, 2005

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Share/Bookmark this!

Add comment

Connect with Facebook