Bạn về

Một mình ngắm trăng lạnh,
Bạn xa người bỗng về,
Bỗng thấy lòng thêm ấm,
Đối ẩm dưới hoa lê.

Mành mành xê bóng quế,
Xa vẳng tiếng chim khuya,
Đêm nay mình say khướt,
Kệ trời sáng ngoài kia.

Tặng Vũ Bình ngày đi công tác Sài Gòn về
Sep 21, 2006

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Share/Bookmark this!

Add comment

Connect with Facebook