Giang thượng nhị thủ – 江上二首

江上二首

期一

Ngư ông hốt lai tỉnh明月雲間照,孤船月下流。
漁翁忽來醒,原是綠萍漂。

期二

明月滿江邊,孤船閣岸眠。
漁翁忽來醒,夜間趁眼前。

Phiên âm: Giang thượng nhị thủ

Kỳ nhất

Minh nguyệt vân gian chiếu,
Cô thuyền nguyệt hạ lưu,
Ngư ông hốt lai tỉnh,
Nguyên thị lục bình phiêu.

Kỳ nhị

Minh nguyệt mãn giang biên,
Cô thuyền các ngạn miên,
Ngư ông hốt lai tỉnh.
Dạ gian sấn nhãn tiền.

Dịch nghĩa: Trên sông (hai bài)

Kỳ nhất

Trời trong trăng sáng chiếu giữa các đám mây
Một con thuyền lẻ loi trôi dưới trăng
Ông chài bỗng nhiên tỉnh giấc
Hoá ra là tiếng bèo trôi

Kỳ nhị

Trăng sáng tràn khắp cả bờ sông
Con thuyền lẻ loi gối đầu lên bờ mà ngủ
Ông chài bỗng nhiên tỉnh giấc
Bóng đêm ùa ập đến trước mặt

Nam Định 2006

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Share/Bookmark this!

Add comment

Connect with Facebook