Đêm này

Bên này bên nớ bên tê
Sương thu lạnh lẽo bốn bề buồn tênh
Thuyền ai chừng đứt dây tình
Xuôi dòng nước chảy đắm mình cuối khe
Ai đi không hẹn ngày về
Cho người ngóng đợi đi về lẻ loi
Tháng ngày giăng mắc đưa thoi
Trông chờ ngóng đợi một lời cũng không
Có còn chi nữa mà mong
Xa rồi, xa hẳn bóng hình xa xôi
Đêm này còn một đêm thôi

Otc 23, 2006

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Share/Bookmark this!

5 Comments

Add comment

Connect with Facebook