Sông mưa

Bờ sông nước ngập lên cao
Một con đò nhỏ cắm sào đợi ai

Mấy hôm giời cứ mưa hoài
Tôi mang áo rét hong ngoài cửa thưa
Buồn buồn giời cứ đổ mưa
Đến hôm nay nữa là vừa sáu hôm
Giời mưa lành lạnh trong hồn
Người con gái ấy chẳng còn sang chơi
Hôm qua nàng đã chết rồi
Hôm nay đến viếng lệ rơi từng hàng

Hôm xưa còn đến với nàng
Hôm xưa còn ở cuối làng chờ nhau
Hôm nay nàng đã đi đâu
Sông mưa bến vắng ngàn dâu đợi chờ
Tặng nàng có một bài thơ
Nhưng chưa kịp gửi bây giờ tặng ai
Mẹ già tựa cửa hôm mai
Đàn em tha thẩn bên ngoài mái hiên
Giời như khóc mấy hôm liền
Mình tôi đêm xuống thắp đèn chờ mong
Gửi lòng gọi một tấc lòng
Nàng nơi chín suối có mong một người

Cắm sào nhìn nước sông trôi
Dòng trôi tìm bóng một người hôm xưa…

Mưa cuối phương trời
Nov 8, 2006

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Share/Bookmark this!

Add comment

Connect with Facebook