Gánh nước tưới rau

Trời chiều chạng vạng bóng hoàng hôn
Hăm hở chân đi nhịp bước dồn
Hiên ngang sắn áo nâng sông núi
Hùng dũng nghiêng mình cõng nước non
Hai tay non nước yên bờ cõi
Một gánh giang san nặng quốc hồn
Làm trai chí ở trong trời đất
Kể gì sương gió với hàn ôn

Bến sông xưa, Mar 13, 2007
Đọc thơ Bà Huyện Thanh Quan, nhớ thưở thiếu thời ra sông giúp mẹ gánh nước tưới rau trên bến sông trước nhà

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Share/Bookmark this!

Add comment

Connect with Facebook