Ba tiêu thính vũ

Lộp bộp tàu tiêu mấy hạt mưa
Lạnh lẽo hiên nhà vẫn vắng thưa
Lỡ làng canh cửi thoi đơn chiếc
Lay lắt hôm mai nhạn mấy mùa
Leo lẻo nước trong vài lá rụng
Lững lờ mây biếc một làn đưa
Lấp loáng trăng lên, tàu lá bạc
Lập lờ làn nước bóng trăng xưa

Apr 22, 2007

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 1 vote)
Ba tiêu thính vũ, 10.0 out of 10 based on 1 rating

Share/Bookmark this!

Add comment

Connect with Facebook