Đò chiều

Họa thơ Nguyệt Trà

Lất phất sông chiều mấy hạt mưa
Đầu sông ai nhớ cuối sông xưa
Hao gầy bóng lẻ còn đơn chiếc
Tròn khuyết trăng suông đã mấy mùa
Ngược xuôi chi bởi dòng đưa đẩy
Hôm sớm âu vì mái đẩy đưa
Trăm năm ước cũ người đâu nhỉ
Hay để bây giờ cũng nhạt thưa!

Apr 21, 2007

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Share/Bookmark this!

Add comment

Connect with Facebook