Lại dịch chơi

Đã từng năm ấy ước Thôi Trương

Mấy hôm nay lang thang qua các blog hữu thấy nhiều vần hay, hợp tâm, hợp cảnh, hợp ý, hợp tình, thấy cũng hứng thú mà so dây (cáp mạng internet), nâng phím (bàn phím máy tính), vặn đàn (gõ máy) mà viết vài nhời , dịch dăm ba câu cho khỏi trì trệ đầu óc (mainboard và CPU)

Liễu Tương Liên ký Sử Tương Vân (Tác giả Châu Hải Đường)

Điệu Cán khê sa 浣溪沙

誰折桃枝插玉瓶 ,可教蜂蝶作爭聲 。
蕭條紅臉孰知情 ,零落泥塵香似故 。
丹心壹點鏡臺明 ,年年此日約催生 。

Thuỳ chiết đào chi sáp ngọc bình,
Khả giao phong điệp tác tranh thanh,
Tiêu điều hồng kiểm thục tri tình.
Linh lạc nê trần hương tự cố,
Đan tâm nhất điểm kính đài minh,
Niên niên thử nhật ước Thôi sinh!

Lại dịch chơi:

Đào chi ai chiết chung bình ngọc,
Khiến xui ong bướm tiếng tranh nhường,
Tiêu điều, ai biết hồng đôi má,
Linh lạc, bụi trần xưa tựa hương,
Lòng son một mảnh dường gương sáng,
Đã từng năm ấy ước Thôi Trương.

Hà Nội, Nov 26, 2007
Xuân Như dịch

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 9.0/10 (2 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +2 (from 2 votes)
Lại dịch chơi, 9.0 out of 10 based on 2 ratings

Share/Bookmark this!

Add comment

Connect with Facebook