Mãn giang hồng – Nhạc Phi

滿江紅/岳飛

Nhạc Phi - Mãn giang hồng怒發衝冠,
憑欄處、
瀟瀟雨歇。
抬望眼、
仰天長嘯,
壯懷激烈。
三十功名塵與土,
八千里路雲和月。
莫等閑、白了少年頭,
空悲切。

靖康恥,
猶未雪。
臣子恨,
何時滅!
駕長車,
踏破賀蘭山缺。
壯志飢餐胡虜肉,
笑談渴飲匈奴血。
待從頭、收拾舊山河,
朝天闕。

Mãn giang hồng – Nhạc Phi

Nộ phát xung quan,
Bằng lan xứ,
Tiêu tiêu vũ yết.
Đài vọng nhãn,
Ngưỡng thiên trường khiếu,
Tráng hoài khích liệt.
Tam thập công danh trần dữ thổ,
Bát thiên lý lộ vân hoà nguyệt.
Mạc đẳng nhàn, bạch liễu thiếu niên đầu,
Không bi thiết.

Tĩnh Khang sỉ,
Do vị tuyết.
Thần tử hận,
Hà thời diệt!
Giá trường xa,
Đạp phá Hạ Lan sơn khuyết.
Tráng chí cơ xan Hồ lỗ nhục,
Tiếu đàm khát ẩm Hung Nô huyết.
Đãi tòng đầu, thu thập cựu sơn hà,
Triều thiên khuyết.

Hoài cựu sơn hà, hứng dịch chơi:

Lửa giận ngút đầu,
Hiên đứng lâu,
Mưa vừa dứt.
Nhướng mắt trông,
Vang trời bi hống,
Hùng tâm hừng hực.
Ba chục tuổi công danh chừ cát bụi,
Tám ngàn dặm sương gió chừ trăng mờ,
Chẳng hư nhàn, thiếu niên đầu sớm bạc,
Bi thiết không đâu.

Nỗi nhục Tĩnh Khang,
Vẫn chưa ngàn,
Hận thù này,
Chưa trả hết.
Chiến mã nhung xa,
Đánh phá Hạ Lan chừ đạp hết,
Cười chém Hung Nô chừ uống huyết,
Rồi mai đây, thu một mối sơn hà,
Về dâng cửa khuyết.

Hà Nội Nov 30, 2007
Xuân Như

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Share/Bookmark this!

Add comment

Connect with Facebook