Ban gia – 搬家

搬家

寒家水畔惜時見,
滿目陽春,
淺笑微頻,
江岸時時柳更新。

如今若問家何處,
不在紅塵,
若是朝雲,
宜作三生貫轉輪。

Ban gia

Hàn gia thủy bạn tích thời kiến
Mãn mục dương xuân
Thiển tiếu vi tần
Giang ngạn thời thời liễu cánh tân

Như kim nhược vấn gia hà xứ
Bất tại hồng trần
Nhược thị triêu vân
Nghi tác tam sinh quán chuyển luân

Tạm dịch chơi: Chuyển nhà

Xưa nhà ngay mé bên sông
Dương xuân mỗi độ thấy lòng chơi vơi
Ngắm sông thường vẫn mỉm cười
Bên kia dương liều vẫn ngời tốt tươi

Hôm nay nếu hỏi đâu rồi
Xin thưa ở chốn xa xôi hồng trần
Triêu vân cũng ghé đôi lần
Tam sinh hoán chuyển cứ mần vậy chơi

(Điệu Thái tang tử)

Hà Nội Dec 05, 2007
Xuân Như

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Share/Bookmark this!

Add comment

Connect with Facebook