Điệu Trường tương tư

Gió đến không
Mưa về không
Gió gió mưa mưa nẫu cả lòng
Trời tạnh cũng bằng không

Người cũng không
Mộng cũng không
Gối lạnh chăn đơn nẫu cả lòng
Mưa gió cũng bằng không

Hà Nội, Dec 03 2007

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 1 vote)
Điệu Trường tương tư, 10.0 out of 10 based on 1 rating

Share/Bookmark this!

Add comment

Connect with Facebook