Vô đề – Lý Thương Ẩn

Tương kiến thời nan biệt diệc nanNguyên văn:

無題

相見時難別亦難,
東風無力百花殘。
春蠶到死絲方盡,
蠟燭成灰淚未幹。
曉鏡但愁雲鬢改,
夜吟應覺月光寒。
蓬山此去無多路,
青鳥殷勤為探看。

(李商隱)

Tương kiến thời nan biệt diệc nan,
Đông phong vô lực bách hoa tàn.
Xuân tàm đáo tử ti phương tận,
Lạp chúc thành hôi lệ vi can.
Hiểu kính đãn sầu vân mấn cải,
Dạ ngâm ưng giác nguyệt quang hàn.
Bồng Lai thử khứ vô đa lộ,
Thanh điểu ân cần vị thám khan.

(Lý Thương Ẩn)

Dịch 1

Thủ bút của Lương Khải SiêuGặp nhau đã khó huống chia xa
Đông phong dẫu nhẹ rụng trăm hoa
Tằm tơ đến chết còn chưa dứt
Lệ nến thành tro vẫn chửa nhòa
Soi gương một sớm hay đầu bạc
Lảy khúc thâu đêm lạnh nguyệt tà
Bồng Lai chốn ấy xa xôi lắm
Chí có chim xanh nhớ đến ta

Dịch 2

Phân ly, gặp gỡ cũng gian nan
Đông phong vô ý vạn hoa tàn
Xuân tằm đến chết tơ chưa dứt
Lạp chúc thành tro lệ chửa ngàn
Soi gương một sớm hay đầu bạc
Lảy khúc thâu đêm cảm nguyệt hàn
Bồng Lai tiên cảnh về không lối
Chỉ thấy chim xanh vẫn ân cần

Hà Nội, Dec 07, 2007
Xuân Như dịch

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Share/Bookmark this!

Add comment

Connect with Facebook