Xuân – Nhất thất lệnh

Mạch đầu y điệp điệp, giang ngạn vũ phân phân

春/一七令


蕾白,花芬
煙陳舊,柳更新
微風拂拂,瑞氣欣欣
陌頭衣疊疊,江岸雨紛紛
佳節青山鋪艷,正期草木沖薰
為人世事還猶夢,對景心情自覺彬

Xuân/Nhất thất lệnh

Xuân
Lỗi bạch, hoa phân
Yên trần cựu, liễu cánh tân
Vi phong phất phất, thụy khí hân hân
Mạch đầu y điệp điệp, giang ngạn vũ phân phân
Giai tiết thanh sơn phô diễm, chính kỳ thảo mộc xông huân
Vi nhân thế sự hoàn do mộng, đối cảnh tâm tình tự giác bân

Hà Nội Dec 20 2007
Xuân Như

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 1 vote)
Xuân – Nhất thất lệnh, 10.0 out of 10 based on 1 rating

Share/Bookmark this!

Add comment

Connect with Facebook