Bát Nhã – Lý Thái Tông

Quá hiện vị lai phậtNguyên văn:

般若

般若真無宗
人空我亦空
過現未來佛
法性本相同
(李太宗)

Bát nhã

Bát nhã chân vô tông,
Nhân không ngã diệc không.
Quá hiện vị lai Phật,
Pháp tính bản tương đồng.
(Lý Thái Tông)

Dịch chơi:

1.
Bát nhã vốn vô tông
Người không ta cũng không
Trước, giờ, sau vẫn Phật
Pháp tính là tương đồng

2.
Chân như trí huệ vốn khôn cùng
Người cũng không mà ta cũng không
Phật vẫn ở trong ba thế giới
Xưa nay pháp tính vẫn tương đồng

Hà Nội Jan 03, 2008
Xuân Như

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Share/Bookmark this!

Add comment

Connect with Facebook