Chiêu hồn “Nhị thập bát sứ”

Hình xưaTiết hoa đào xuân sang khoe sắc
Thảm thương thay cho lũ đồ nho
Nào quên những buổi hôm xưa
Áo mưa manh chiếu co ro vỉa hè

Đường Văn Miếu bóng chiều man mác
Tử Giám môn lác đác mưa sa
Điếm chung nơi ấy như nhà
Nho ta hè phố những là bút nghiên

Trông lếch thếch như bầy hành khất
Chiếu ăn xin, “hoàng giáp” không thương
Bút nghiên tán loạn bên đường
Miếng ăn bị cướp ai thương được gì

Nơi chúng điếm chẳng còn nương dựa
Đất kinh đô lần lữa nhiều niên
Bởi chưng âu cũng vì tiền
Biết đâu màg nói sang hèn hay không

Hôm triển lãm lập đàn giải thoát
Bát sứ còn vỡ nữa là men
May nhờ thiên hạ rối ren
Nếu không còn được vài phen tung hoành

Có kẻ đã hướng trần giải thoát
Đập tan tành y bát thiền môn
Chưa qua nửa buổi chiều hôm
Lại tìm y bát kiếm đường mưu sinh

Cũng có kẻ tính tình kiêu bạt
Tính bốc giời tận mãi ngàn mây
Ai ngờ già néo đứt dây
Lăn quay miệng thế bó tay cũng huề

Khi nhiều bữa miệng đời xói lở
Có nhiều tay khôn ở khôn đi
Hành tung còn biết đôi kỳ
Ngoài ra thì cũng cu li bốc giời

Lại có kẻ lạc loài vô tích
Chẳng bao giờ thích ở một nơi
Đến khi chả nhận ra người
Đến khi cả một nụ cười cũng không

Cũng có kẻ màn lan trướng huệ
Những cậy mình từng bế Hằng Nga,
Lại mong thay đổi sơn hà,
Giờ đây chiếc lá biết là về đâu?

Trên bờ sông dưới dòng nườc chảy
Cũng có người lấy thế làm vui
Khi say đông đúc nói cười
Khi nay nhắm mắt vẫn người hỏi han.

Bát sứ thế không người hương khói
Hồn ngẩn ngơ xó chợ đầu đê.
Còn may chưa lạc đường mê
Nhưng sao chẳng thấy lối về thênh thang

Hồn thu thảo thắp hương ngọn khói
Đặng hương hồn chín suối nguôi ngoai
Nôm kia năm ấy chửa ngoài
Sinh ra ngũ thể lạc loài nhân gian

Chốn Hoàng Thành là nơi vua ở
Đất kinh kỳ vẫn vẻ phong lưu
Tìm quanh mất cả buổi chiều
Không ra một bóng một điều hỏi han

Thêm từ ấy chết lần chết lữa
Đến bao giờ chết hết là xong
Ai người thương đến thì mong
Hồn ơi hồn hỡi có hòng về không

Năm vẫn đến hoa đào lại nở
Cớ rưng mà vắng bóng đồ ta
Giờ đây chúng điếm không nhà
Đầu đường xó chợ toàn là đồ tây

Nay bái lạy buông lời cầu khấn
Gọi vong hồn bát sứ về đây
Còn như với mấy câu này
Gửi về tam giới để xây nhà mồ

Đồ nho là những loài nào
Có hay sám hối có vào nghe kinh

Cõi thư pháp phù sinh huyễn ảnh
Mới hay rằng vạn cảnh giai không
Có dăm ba chữ nằm lòng
Tự dưng siêu thoát ngoài trong luân hồi

Đàn tế lễ cầu mong tám cõi
Khấn hương hồn nho cũ hồi sinh
Lầm rầm khấn vái linh tinh
Chỉ mong lại thấy bóng hình ngày xưa

Ai đến đấy dưới trên ngồi lại
Cười làm duyên chớ ngại bao nhiêụ
Ngại chi người ít người nhiều
Miễn sao mục thuận có đều chỗ chơi

Phật dẫu sống cũng không phổ độ
Chỉ hay điều sắc sắc không không.
Nam mô chư Phật, Pháp, Tăng
Độ cho nhất thiết siêu thăng thượng đài

(Lạy cụ Nguyễn Công Tiên Điền Nguyễn tiên sinh Nguyễn Du nhà con ăn cắp văn cụ vì bài Chiêu hồn của cụ thiêng quá)

Jan 28, 2008

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Share/Bookmark this!

Add comment

Connect with Facebook