Nguyên hỏa – Khuông Việt

Nguyên văn:

元火

Nguyên hỏa - 元火木中元有火,
元火復還生。
若謂木無火,
鑽燧何由萌。

匡越禪師

Nguyên hoả

Mộc trung nguyên hữu hoả
Nguyên hoả phục hoàn sanh
Nhược vị mộc vô hoả
Toàn toại hà do manh?
(Khuông Việt thiền sư)

Dịch chơi:

1.
Trong mộc vốn có hỏa
Nguyên hỏa lại hoàn sinh
Nếu bảo mộc không hỏa
Cọ xát làm sao thành

2.
Lửa lòng vốn tại tâm ma
Không dưng sao cháy ma đà tái sinh
Đốt sao lục dục thất tình
Không không sắc sắc đặng mình thảnh thơi

Hà Nội, Jan 03, 2008
Xuân Như

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Share/Bookmark this!

Add comment

Connect with Facebook