Hữu không – Đạo Hạnh

Nguyệt soi đáy nước mênh mông

Nguyên văn:

有空

作有塵沙有, 為空一切空。
有空如水月,勿著有空空。

道行禪師

Hữu không

Tác hữu trần sa hữu,
Vi không nhất thiết không.
Hữu không như thủy nguyệt,
Vật trước hữu không không.
Đạo Hạnh Thiền Sư (Từ Đạo Hạnh)

Dịch nghĩa: Có – không

Bảo là “có” thì từ hạt cát, mảy bụi đều có.
Cho là “không” thì hết thảy đều là không.
“Có” với “không” như ánh trăng dưới nước,
Đừng có bám hẳn vào cái “có”, và cũng đừng cho cái “không” là không.

Dịch thơ 1:

Nói có, mảy may có
Coi không, tất cả không.
Có không như trăng nước,
Chi vướng có hay không.

Dịch thơ 2:

Có thì dù chỉ mảy may
Coi không, cả thế gian này cũng không
Nguyệt soi đáy nước mênh mông
Bận chi có có không không làm gì

Hà Nội Mar 27, 2008
Xuân Như dịch

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Share/Bookmark this!

Add comment

Connect with Facebook