Mai – 梅

Sơn tăng vị thức ám hương lai

岩峰雨洗苔鋪碧,僧人未識暗香來
年又一年春去了,山中傲雪為誰開
(春如)

Mai

Nham phong vũ tẩy đài phô bích
Tăng nhân vị thức ám hương lai
Niên hựu nhất niên xuân khứ liễu
Sơn trung ngạo tuyết vị thùy khai

Hà Nội, Mar 28, 2008
Xuân Như

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Share/Bookmark this!

Add comment

Connect with Facebook