Ngẫu lục – 偶錄

Thí vấn trượng phu kỷ cá hiền

偶錄

桑田蒼海理當然,
平生曾問老烏天。
如今政事洪門亂,
試問丈夫幾個賢。

Ngẫu lục

Tang điền thương hải lý đương nhiên,
Bình sinh tằng vấn lão ô thiên.
Như kim chính sự hồng môn loạn,
Thí vấn trượng phu kỷ cá hiền?

Hà Nội, Mar 22, 2008
Xuân Như

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Share/Bookmark this!

Add comment

Connect with Facebook