Sơn Phòng mạn hứng – Trần Nhân Tông

Sơn phòng mạn hứngNguyên văn:

山房漫興

是非念逐朝花落,
名利心隨夜雨寒。
花盡雨晴山寂寂,
一聲啼鳥又春殘。

(竹林初祖-陳仁宗皇帝)

Sơn Phòng mạn hứng

Thị phi niệm trục triêu hoa lạc
Danh lợi tâm tùy dạ vũ hàn
Hoa tận vũ tình sơn tịch tịch
Nhất thanh đề điểu hạ xuân tàn
(Trúc Lâm sơ Tổ – Trần Nhân Tông hoàng đế)

Dịch nghĩa: Mạn hứng ở Sơn Phòng

Niềm thị phi rụng theo hoa buổi sớm
Lòng danh lợi lạnh theo trận mưa đêm
Hoa rụng hết, mưa đã tạnh, núi non tịch mịch
Một tiếng chim kêu, lại cảnh xuân tàn
(Sơ Tổ thiền phái Trúc Lâm – Hoàng đế Trần Nhân Tông)

Dịch thơ 1:

Sớm rụng mang theo niềm thị phi
Mưa đêm danh lợi lạnh tâm tùy
Hoa rụng mưa tan non tịch mịch
Xuân tàn chim hót giục mùa đi

Dịch thơ 2:

Thị phi một sớm theo hoa rụng
Lạnh lòng danh lợi trận mưa đêm
Hoa hết trời quang non tịch mịch
Xuân tàn chim hót lại buồn thêm

Dịch thơ 3:

Hoa rụng mang đi lẽ thị phi
Mưa đêm danh lợi tâm thì lạnh theo
Mưa tan, hoa rụng, non tiêu
Xuân tàn chim hót như trêu lòng người

Hà Nội, Mar 28, 2008
Xuân Như

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Share/Bookmark this!

Add comment

Connect with Facebook