Trúc biếc hoa vàng

Hoa vàngVua Lý Thái Tông, khoảng niên hiệu Thông Thụy (1034-1038), một sáng mùa xuân tìm vào núi viếng thăm Thiền sư Thiền Lão.

– Vua hỏi: Hòa Thượng đến tu núi này được bao lâu rồi?

– Sư đáp:

但知今日月, 誰識舊春秋
Đãn tri kim nhật nguyệt
Thùy thức cựu Xuân Thu

Dịch thơ:

Hôm nay hãy biết hôm nay
Còn Xuân Thu trước ai hay làm gì!

-Vua lại hỏi tiếp: Vậy thường ngày Hòa Thượng làm việc gì?

– Sư đáp:

翠竹黃花非外境(Có bản chép là ), 白雲明月露全真
Thúy trúc hoàng hoa phi ngoại cảnh
Bạch vân minh nguyệt lộ toàn chân

Dịch thơ:

Trúc biếc hoa vàng đâu cảnh khác.
Trăng trong mây trắng hiện toàn chân

-Vua hỏi: Là ý gì?

-Sư đáp: Lắm lời không ích về sau.

Vua liền tỉnh ngộ. Sau đó, khi vua sắp cho người rước Sư về triều làm cố vấn, thì Sư đã viên tịch.

……….

Xuân rồi có về nhà, lại ra ngắm sông Đào. Không phải mùa lũ, nước sông cạn nhiều, nước đục đỏ, rác nổi bèo trôi. Nhìn cành khô, mấy tấm ván quan tài, vài cái chiếu rách của người nào chết được người nhà thả trôi sông mà lòng ngậm ngùi.

Trước nhân buổi sớm ra vườn tưới rau nhìn sông nước cả mà có viết rằng:

故鄉心事愁封鎖
何時壯志越前川
Cố hương tâm sự sầu phong tỏa
Hà thời tráng chí việt tiền xuyên

Nay thấy trôi dạt hết cả thân phận kiếp người, lại không khỏi bâng khuâng. Sông lớn vượt qua được không khỏi phải chèo lái đạp lên thân phận bao nhiêu kẻ khác.

Mãn Giác thì bảo:

事逐眼前過
老從頭上來
Trước mặt việc đi mãi,
Trên đầu già đến rồi.

Tuổi mới nhi lập, chưa làm được gì. Lòng còn nhiều ham muốn, nhưng nghĩ đến cổ nhân ngày trước, kim nhân ngày này, bao nhiêu kiêu bạc bình sinh đều lặn dấu vào trong cả.

Nay đọc câu thơ cũ, thật mới hay trúc biếc xanh xanh, đều là pháp thân, hoa vàng dờn dợn, há chẳng phải Bát nhã.
Lại mong “Thảnh thơi một sớm nơi vườn cũ”

Mar 12, 2008
Xuân Như

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Share/Bookmark this!

Add comment

Connect with Facebook