Vô đề – Phạm Đình Hổ

Ỷ hạm khóa đồng phân cúc chủng

Nguyên văn:

無題

倚檻課童分菊種,
可知陶令舊生涯。
垂髫卻解人深意,
繞砌攜壺學灌花。

(范廷琥)

Vô đề

Ỷ hạm khoá đồng phân cúc chủng,
Khả tri Đào Lệnh cựu sinh nhai.
Thuỳ thiều khước giải nhân thâm ý,
Nhiễu thế huề hồ học quán hoa.
(Phạm Ðình Hổ – Vũ trung tùy bút)

Dịch thơ:

Dựa hiên bảo trẻ chia giống cúc,
Xưa sinh nhai kế cụ Đào ta,
Khen cho còn chỏm hay thâm ý,
Xách bương bên đá học trồng hoa.

Hà Nội Mar 24, 2008
Xuân Như dịch

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Share/Bookmark this!

Add comment

Connect with Facebook