Vịnh núi Dục Thúy

Dục Thúy sơn

Mấy cụ Hán Nôm, Thư pháo nhà ta quá xứ Thanh cung kiếm rồi vạch luồn qua Ninh Bình chơi … Dục Thúy, lên đỉnh … xong hứng về viết nhật ký, hứng … nên nhà cháu có mấy nhời hùa theo như sau:

Cung kiếm hùa nhau quá xứ Thanh
Vạch ngang giời đất bực quần anh
Luồn qua Dục Thúy xem chim tắm
Thiên hạ Thần Kinh có mấy huynh

Sự tưởng đã xong, BMT vẫn còn nứng chơi Dục Thúy 1 bài nữa lên B..ờ nóc, và có nhời mời họa ( http://blog.360.yahoo.com/blog-0c2CWOUzeq.VnyU5rmlzag–?cq=1&p=498&n=28500). Quả thực đọc các cụ xong nhà con cũng không dám múa rìu, “Hoàng Hạc lâu” đã có người đề, thôi thì trước khi bẻ bút đập nghiên các cụ cho nhà con viết nốt câu cuối hòng xin các cụ đại xá cho.

Bài 1:

Chơi vơi ngất ngưởng giữa lưng giời
Trèo lên tụt xuống bởi ham chơi
Nhấp nha nhấp nhổm cùng non nước
Đến đỉnh … thì xong, phệt mấy nhời.

Lạy thánh mớ bái, nhà con chỉ lên đỉnh … Dục Thúy được có 2 lần thôi ạ!

Bài 2:

Non non nước nước giữa lưng giời
Say lòng viễn khách kẻ ham chơi
Non cao chí cả ai đề bút
Hẹn ước giang sơn để mấy nhời

Họa cùng Bái Mai Tử và Châu Hải Đường

May 27, 2008

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Share/Bookmark this!

Add comment

Connect with Facebook