Nào thì thư pháo

Thư pháo

Mải vui cung kiếm đất thần kinh,
Đĩ điếm ca ve đến tài tình,
Tài tình chẳng lọ người thư pháo,
Tửu nhục xong rồi chiến mới kinh.

(Viết chơi bên Blog của Bái Mai Tử)

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Share/Bookmark this!

Add comment

Connect with Facebook