Kim lũ y – Đỗ Thu Nương

Kim lũ y - Thư pháp Xuân NhưNguyên văn: 金縷衣 

勸君莫惜金縷衣,
勸君惜取少年時;
花開堪折直須折,
莫待無花空折枝。

Phiên âm:

Khuyến quân mạc tích kim lũ y,
Khuyến quân tích thủ thiếu niên thì;
Hoa khai kham chiết trực tu chiết,
Mạc đãi vô hoa không chiết chi.

Dịch thơ 1:

Áo thêu chàng tiếc làm chi
Có chăng nên tiếc tuổi thì đương xanh
Hái hoa đương nở trên cành
Đợi khi hoa hết mối manh còn gì

Dịch thơ 2:

Áo kim tuyến xin chàng chẳng tiếc
Có tiếc chăng hãy tiếc tuổi xanh
Hái hoa đương lúc trên cành
Đến khi hoa hết bẻ cành mà chi.

Dịch tếu táo chơi bời cùng anh em:

(Áo thêu kim tuyến hàng giả đừng có tiếc
Còn trẻ cứ ăn chơi đi tiếc gì con lợn con
Hoa đang nở đấy tranh thủ mà hái đi
Không hái thì đến lúc có kẻ hái rồi lại hối
)

Áo hàng giả chàng đừng có tiếc
Tuổi đương xuân chàng cứ ăn chơi
Hái hoa bẻ nhụy đi thôi
Kẻo không lắm kẻ như ruồi sẽ bâu

Hà Nội, Sep 22, 2008
Xuân Như dịch thơ

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Share/Bookmark this!

1 Comment

 • 15/04/2018

  金縷衣
  勸君莫惜金縷衣,
  勸君惜取少年時;
  花開堪折直須折,
  莫待無花空折枝。
  Phiên âm:
  Khuyến quân mạc tích kim lũ y,
  Khuyến quân tích thủ thiếu niên thì;
  Hoa khai kham chiết trực tu chiết,
  Mạc đãi vô hoa không chiết chi.
  TRANH THỦ
  Áo Kim tuyến anh không hề tiếc
  Tiếc khi già tai điếc mắt mờ
  Thời cơ đến chớ làm ngơ
  Kẻo hoa tàn lại đợi chờ kiếp sau
  Bùi Bắc Hợp

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)

Add comment

Connect with Facebook