Dạ tửu hứng – Lê Quang Định

Nguyên văn:

Dạ tửu hứng - Thư pháp Xuân Như夜酒興

寒燈燒白日,初雨洗黃昏。
竹灑湘妃淚,江流楚客魂。
閑雲歸古洞,新月吊孤村。
回首鄉關異,呼童咀滿樽

黎光定詩

Phiên âm: Dạ tửu hứng

Hàn đăng thiêu bạch nhật,
Sơ vũ tẩy hoàng hôn.
Trúc sái Tương Phi lệ,
Giang lưu Sở Khách hồn.
Nhàn vân quy cổ động,
Tân nguyệt điếu cô thôn.
Hồi thủ hương quan dị,
Hô đồng thả mãn tôn.

Lê Quang Định thi

Dịch thơ: Hứng khi uống rượu đêm

Đèn soi khêu trời tối,
Mưa rũ sạch hoàng hôn.
Trúc rảy Tương Phi lệ,
Sông trôi Sở khách hồn.
Nhàn mây xuôi động cổ,
Đầu xóm ghếch trăng non.
Quê cũ chừng như lạ,
Kêu trẻ rót chén tràn.

Thơ Lê Quang Định

Hà Nội, Aug 06, 2009
Xuân Như dịch

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
Dạ tửu hứng – Lê Quang Định, 10.0 out of 10 based on 1 rating

Share/Bookmark this!

Add comment

Connect with Facebook