Viết câu đối, cuốn thư chùa Thiệu Long, Hà Tây

Cuốn thư chùa Thiệu Long, Hà Tây

Sư thầy chùa Thiệu Long, Hà Tây (thú thực tôi cũng chưa có được cái may mắn đến đó bao giờ dù sư thầy đã có ý mời đến thăm) học Thư pháp Hán dưới lớp ở 456 Hoàng Hoa Thám ngày tôi còn dạy ở đó cách đây gần một năm về trước. Sư thầy theo tôi học Âu khải, nhưng chắc bận nhiều sau cũng không thấy qua lớp được nhiều nữa, lâu nay cũng biệt hẳn âm tức.

Trước khi nghỉ hẳn một thời gian, sư thầy có nói trùng tu mấy gian chùa cho đỡ đổ nát và nhân tiện có lời nhờ viết cho bức hoành ghi tên chùa và hai đôi câu đối. Nghĩ mình tài hèn ba đầu cũng không dám nhận, nhưng sư thầy nói mấy lần đành xấu mặt mà viết giúp vậy.

Người xưa có nói:

“Trăm năm bia đá cũng mòn,
Ngàn năm đại tự vẫn còn treo cao”

Cái tình, cái nghĩa, cái tâm của sư thầy như thế, dù chữ nghĩa mình chả đến đâu cũng không thể không tận sức mà làm, thêm nữa cũng là chuyện công đức. Sau khi cố gắng, chữ nghĩa rồi cũng xong. Sư thầy đem cả đi đâu nhờ sơn son thiếp vàng cũng không rõ. Mãi sau thì có gửi cho tấm ảnh chụp bức cuốn thư và mấy cuốn kinh phật cũng băng đĩa giảng giáo lý và nói câu đối thư thư sẽ chụp lại. Cũng đành vâng nhời chờ và thầm cảm kích sự qua lại đạo nghĩa của sư thầy.

Từ đó lòng thêm tâm niệm và thường hay suy nghĩ về những điều phật vẫn hay rao giảng.

Hà Nội Apr 30, 2009
Xuân Như

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 8.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 1 vote)
Viết câu đối, cuốn thư chùa Thiệu Long, Hà Tây, 8.0 out of 10 based on 1 rating

Share/Bookmark this!

Add comment

Connect with Facebook