Hán Cao Tổ – Đại phong ca

Hán Cao Tổ Đại phong ca – Xuân Như hành thư bút sắtTheo “Cao Tổ bản kỷ” – Sử Ký (Tư Mã Thiên), Hán Sở tranh hùng khi chấm dứt, Lưu Bang đánh bại Hạng Vũ, lên ngôi thiên tử (202 TrCN – tức Hán Cao Tổ), rồi về thăm cố hương ở đất Bái, nhân khi bày tiệc rượu say sưa với bà con, làng xóm, họ Lưu ứng khẩu mà ca rằng:

大風起兮云飛揚,
威加海內兮歸故鄉。
安得猛士兮守四方?

大風歌(劉邦)

Phiên âm:

Đại phong khởi hề, vân phi dương,
Uy gia tứ hải hề, quy cố hương.
An đắc mãnh sĩ hề, thủ tứ phương.

Tôi tạm dịch:

Gió lớn nổi chừ, kìa mây bay ngang,
Uy vang bốn bể chừ, nay về cố hương.
Có được mãnh tướng chừ, giữ bốn phương

Lời ca thể hiện rõ khí phách của kẻ anh hùng đoạt thiên hạ, nhưng bài này cảm giác đầy sự tự phụ, cũng gặp thời nhờ người mà lên cao, chỉ lo mong cố thủ được địa vị của riêng mình. Cũng là hay xong không thích bằng lời ca của Hạng Vũ khi biệt Ngu Cơ (hôm nào đó sẽ viết lại chơi sau)

Thích câu cuối, mượn ý mà mong sao các “mãnh tướng” Thư pháp hội tụ về đây mà chơi cùng nhau cho thỏa, thế thôi.

Hà Nội, Jul 23, 2009
Xuân Như

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 7.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 1 vote)
Hán Cao Tổ – Đại phong ca, 7.0 out of 10 based on 1 rating

Share/Bookmark this!

Add comment

Connect with Facebook