Tầm hữu vị ngộ (Hồ Chí Minh – 胡志明)

Bác Hồ ở chiến khuNguyên văn: 尋友未遇

千里尋君未遇君,
馬蹄踏碎嶺頭雲。
歸來偶過山梅樹,
每朵黃花一點春。

Phiên âm: Tầm hữu vị ngộ

Thiên lý tầm quân vị ngộ quân,
Mã đề đạp toái lĩnh đầu vân.
Quy lại ngẫu quá sơn mai thụ,
Mỗi đoá hoàng hoa nhất điểm xuân.

Dịch thơ: Tìm bạn không gặp

Muôn dặm tìm huynh chẳng gặp huynh,
Đầu non vó ngựa đạp mây xanh,
Đường về chợt quá cây mai núi,
Mỗi đóa xuân vàng một nét thanh.

Hà Nội, Aug 08, 2009
Xuân Như dịch

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 9.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 1 vote)
Tầm hữu vị ngộ (Hồ Chí Minh – 胡志明), 9.0 out of 10 based on 1 rating

Share/Bookmark this!

Add comment

Connect with Facebook