Dịch thơ: Đối tửu – Nguyễn Du

Lạc hoa vô số hạ thương đài

Nguyên văn bài thơ “Đối tửu” (Uống rượu một mình) của Nguyễn Du:

對酒 – 阮攸

趺坐閒窗酒眼開 ,落花無數下蒼苔 。
生前不盡樽中酒 ,死後誰澆墓上杯 。
春色漸遷黃鳥去 ,年光暗逐白頭來 。
百期但得終朝醉 ,世事浮雲眞可哀 。

Phiên âm chữ Hán:

Phu tọa nhàn song tửu nhãn khai,
Lạc hoa vô số hạ thương đài.
Sinh tiền bất tận tôn trung tửu,
Tử hậu thùy kiêu mộ thượng bôi.
Xuân sắc tiệm thiên hoàng điểu khứ,
Niên quang ám trục bạch đầu lai.
Bách kì đãn đắc chung triêu túy.
Thế sự phù vân chân khả ai.

Dịch nghĩa:

Ngồi xếp bằng bên song nhàn mắt rượu đã lơ mơ,
Thấy hoa rụng vô số rơi trên thềm rêu.
Lúc sống mà không uống cạn được chung rượu,
Thì đến khi chết rồi ai rưới chén rượu lên mồ cho.
Sắc xuân nhạt dần, cái vàng anh cũng bay đi mất,
Tháng năm lặng lẽ trôi đi, tóc thì cứ bạc dần.
Cái hẹn trăm năm này chỉ mong được say sớm tối,
Việc đời kìa vẫn như mây trôi, cũng thật buồn sao.

Dịch thơ:

1. Lục bát:

Bên song rượu, mắt lờ đờ,
Hoa rơi lả tả phủ mờ rêu xanh.
Chung kia không cạn không đành,
Một mai rưới mộ ai dành rượu cho.
Hoàng oanh, xuân sắc đi mô,
Tóc phai năm tháng có chờ chi ai.
Trăm năm ước được say hoài,
Phù vân thế sự hỏi ai không buồn!

2. Thất ngôn bát cú:

Ngồi bệt bên song mắt rượu mờ,
Hoa rơi vô số xuống rêu thưa.
Sống đấy còn không vơi chén được,
Chết rồi ai chắc rưới mồ cho.
Sắc xuân phai nhạt chim vàng mất,
Năm tháng âm thầm tóc bạc tưa.
Trăm năm sớm tối hoài say khướt,
Phù vân thế sự đã buồn chưa.

(Dịch vẫn gượng, tạm thế)

Quán Toan, Hải Phòng, Oct 06, 2011
Xuân Như

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 8.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 1 vote)
Dịch thơ: Đối tửu – Nguyễn Du, 8.0 out of 10 based on 1 rating

Share/Bookmark this!

Add comment

Connect with Facebook