Vũ trung chước ẩm

Kỳ khí tằng du sơn lĩnh thượng,
Hữu thời cuồng hướng bích vân xung.
Khán vũ kim triêu minh thế cục,
Quan thư tạc dạ liễu hư không.
Hạ lão giang hồ vô ảnh nhạn,
Thu lai biên tái nhất chinh hồng.
Bôi khuynh chước tửu nhàn sinh sự,
Do giác trường lưu phiến vũ trung.

Mặc tùng đồ - Triệu Chi Khiêm (Thanh)

Mặc tùng đồ – Triệu Chi Khiêm (Thanh)

奇氣曾遊山嶺上,有時狂向碧雲衝。
看雨今朝明世局,關書昨夜了虛空。
夏老江湖無影雁,秋來邊塞一征鴻。
杯傾酌酒閒生事,猶覺長流片雨中。

雨中酌飲

Aug 13th, 2012 
Xuân Như

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (2 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 1 vote)
Vũ trung chước ẩm, 10.0 out of 10 based on 2 ratings

Share/Bookmark this!

1 Comment

 • admin says:
  13/08/2012

  Xưa từng gian díu non cao,
  Điên điên từng định vượt rào leo mây,
  Đất giời ướt át hôm nay,
  Người còn nhão nhoét nữa rày thế nhân,
  Qua xem sách cũ mấy lần,
  Gập rồi lại mở tần ngần miệng câm,
  Hè qua bóng nhạn bặt tăm,
  Thu sang lại thấy hằm hằm chinh phu,
  Chén nghiêng rượu rót lu bù,
  Ngoài kia vẫn thấy mịt mù mưa bay,
  Thôi nào! Uống nữa cho say …

  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: 5.0/5 (1 vote cast)
  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)

Add comment

Connect with Facebook