“Thôn cư” điệu Thanh bình lạc của Tân Khí Tật

Thôn cư thanh bình lạc

Thôn cư thanh bình lạc

Tân Khí Tật đời Nam Tống xưa có viết bài từ “Thôn cư – Ở trong xóm núi” theo điệu “Thanh bình lạc”:

Mao thiềm đê tiểu,
Khê thượng thanh thanh thảo.
Tuý lý Man(*) âm tương mỵ hảo,
Bạch phát thùy gia ông ẩu ?

Đại nhi sừ đậu khê đông,
Trung nhi chính chức kê lung.
Tối hỉ tiểu nhi vô lại,
Khê đầu ngọa tước liên bồng.

Nguyên văn thế này:

茅檐低小,
溪上青青草。
醉裡蠻音相媚好,
白髮誰家翁媼?

大兒鋤豆溪東,
中兒正織雞籠。
最喜小兒無賴,
溪頭臥剝蓮蓬。

Ý rằng:

Lều tranh thấp nhỏ,
Bên suối xanh xanh cỏ,
Chếnh choáng giọng Man như nhắn nhủ,
Bạc đầu vợ chồng ai đó.

Thằng lớn trồng đậu khe đông,
Thằng hai mết mải đan lồng,
Đầu khe khểnh nằm thằng út,
Gương sen tước chẳng bận lòng.

Ta cũng chỉ cần như vậy thôi. Thế là đủ rồi. Không mong gì vào trong núi, chỉ mong có ngày về quê sống thanh bình! Đã nhiều lần đọc “Thôn cư” theo điệu “Thanh bình lạc”, nay viết lại rồi càng thêm mong được lúc thanh bình.

Chú thích:

(*): Có bản chép là “Ngô âm/吳音” tức giọng Ngô, còn “Man âm/蠻音” tức là giọng Man, cũng cùng cách giải thích là chỉ tiếng địa phương ở Giang Tây. Thời Xuân Thu, đây là lãnh thổ của nước Ngô. Tân Khí Tật làm bài này khi đang sống ở đó.

Xuân Như dịch

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 1 vote)
“Thôn cư” điệu Thanh bình lạc của Tân Khí Tật, 10.0 out of 10 based on 1 rating

Share/Bookmark this!

1 Comment

Add comment

Connect with Facebook