Buồn viễn xứ khôn khuây

Biên cương xa xôi,
Em ơi!
Viễn xứ buồn khôn nguôi …

Nẻo giời xứ này mây trắng,
Quê nhà chiều tóc mẹ bay,
Em tóc còn buông vai gầy.

Chiến cuộc chưa tàn,
Tóc em buồn,
Khói chiều vương,
Mắt em buồn,
Màu quê hương.
Hoả châu giăng kín giời thê lương,
Lặng đêm đêm khi hoả pháo lạc đường.

Người chinh phu,
Ngăn bước thù,
Cho mẹ còn hôm nay,
Đất mẹ còn tương lai.
Và trong bao ngày dài,
Em tôi thôi đợi chờ,
Chỉ mong thôi ngày vê …
Khải hoàn,
Hoan ca,
Thanh bình,
Đôi ta …

Chiều biên cương,
Ngyaf biên cương,
Giời biên cương …

Chi Lăng
October 24th, 2013

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
Buồn viễn xứ khôn khuây, 10.0 out of 10 based on 1 rating

Share/Bookmark this!

Add comment

Connect with Facebook