Tạp ngâm – Nguyễn Du

Mở cửa xem nào, xuân đã qua?
Giở sách vớ ngay bài này của Nguyễn công Tiên Điền tiên sinh, mạo muội dịch quấy quá lại thơ của người.

Hoa lê

Hoa lê

Đạp biến thiên nha hựu hải nha,
Càn khôn tuỳ tại tức vi gia.
Bình sinh bất khởi thương dăng niệm,
Kim cổ thuỳ đồng bạch nghĩ oa?
Liêu lạc tráng tâm hư đoản kiếm,
Tiêu điều lữ muộn đối thì ca.
Bế môn bất thức xuân thâm thiển,
Đãn kiến đường lê lạc tận hoa.

Nguyên văn chữ Hán: 雜吟

踏遍天涯又海涯,乾坤隨在即為家。
平生不起蒼蠅念,今古誰同白蟻窩。
寥落壯心虛短劍,蕭條旅悶對時歌。
閉門不識春深淺,但見棠藜落盡花。

Dịch thơ:

Góc biển chân trời dạo gót qua,
Càn khôn đâu cũng tựa như nhà.
Bình sinh chẳng bợn ruồi xanh nhặng,
Kim cổ ai cung mối trắng tha.
Hoang lạnh tráng tâm hư đoản kiếm,
Tiêu tao khách hận đối sầu ca.
Khép song chẳng biết xuân chăng muộn,
Chỉ thấy lê đường rụng hết hoa.

Thính vũ hiên, April 2nd, 2014
Xuân Như dịch

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Share/Bookmark this!

Add comment

Connect with Facebook