Phong hỏa binh nhung

Ngàn dặm cuồng phong chừ mịt mù cát bụi

Ngàn dặm cuồng phong chừ mịt mù cát bụi

Khi ta mới sinh chừ nào đã biết,
Khi ta sinh rồi chừ nước suy vi.
Thiên bất nhân chừ nổi cơn tao loạn,
Địa bất nhân chừ xui khiến biệt ly.
Buổi can qua tìm chừ đạo lộ nguy,
Dân lính lưu vong thảy chừ thương bi ……

Nhung Khiết bức ta chừ vì gia quốc,
Ép bức người đi chừ góc bể xa.
Ngàn dặm cuồng phong chừ mịt mù cát bụi,
Mây nước muôn trùng chừ đường đâu về nhà.
Bạo ngược người đâu chừ như độc xà,
Dương cung mặc giáp bởi chừ kiêu xa ……

(Trích ý Hồ Già thập bát phách)

11, Jul 2014 (biến báo)
Xuân Như

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Share/Bookmark this!

Add comment

Connect with Facebook