Quan Thương Hải – Bộ xuất hạ môn hành / Tào Tháo

Quan Thương Hải - Bộ xuất hạ môn hành / Tào Tháo

Quan Thương Hải – Bộ xuất hạ môn hành / Tào Tháo

Đông lâm Kiệt Thạch, Dĩ quan thương hải.
Thủy hà đạm đạm, Sơn đảo tủng trĩ.
Thụ mộc tùng sinh, Bách thảo phong mậu.
Thu phong tiêu sắt, Hồng ba dũng khởi.
Nhật nguyệt chi hành, Nhược xuất kỳ trung;
Tinh hán xán lạn, Nhược xuất kỳ lý.
Hạnh thậm chí tai, Ca dĩ vịnh chí!

Nguyên văn chữ Hán

觀滄海-步出夏門行/曹操

東臨碣石,以觀滄海。
水何澹澹,山島竦峙。
樹木叢生,百草豐茂。
秋風蕭瑟,洪波湧起。
日月之行,若出其中;
星漢燦爛,若出其里。
幸甚至哉,歌以詠志!

Dịch nghĩa:

Lên đỉnh núi Kiệt Thạch cao cao mé phía đông, ngắm nhìn biển xanh mênh mông bao la,
Chỉ thấy sóng nước dập dờn mênh mang, bao nhiêu núi đảo nhấp nhô sừng sững giữa biển trời,
Cây cối trên núi đảo xanh rì tươi tốt, trăm loài hoa cỏ um tùm đua chen,
Nơi bờ biển gió thu thổi nghe vi vút, biển động từng từng lớp lớp sóng dồn tung bọt vây quanh,
Vầng nhật nguyệt ngày đêm vận hành, đều như xuống lên từ biển cả,
Tinh hán ngân hà xán lạn hằng đêm, cũng như mọc ra từ lòng biển cả,
Mừng vui, may mắn thay khi đứng trước cảnh quan hùng vĩ tráng lệ, bởi thế ca ngâm mà tỏ chí này.

Dịch thơ bốn chữ:

Lên đỉnh Kiệt Thạch,
Ngắm nhìn biển xanh,
Trập trùng sóng nước,
Non nước tranh vanh.

Cây cối tươi tốt,
Hoa cỏ đua chen,
Gió thu vi vút,
Sóng lớn xô ghềnh.

Nhật nguyệt lên xuống
Tự ngàn dặm khơi
Tinh hán luân chuyển
Tự nơi biển trời.

Chí ta cảm khái
Vịnh đây tỏ bày!

Dịch song thất lục bát:

Đông dạo bước đỉnh non Kiệt Thạch,
Đặng ngắm nhìn biển lớn khơi xa,
Trùng dương sóng nước đâu là
Nhấp nhô mây núi nguy nga giữa trời.

Khắp sơn đảo cây thì tươi tốt,
Hoa cỏ thời muôn vẻ đua chen,
Gió thu vi vút đầu ghềnh,
Sóng xô biển động vây quanh tứ bề.

Vầng nhật nguyệt đêm ngày chuyển vận,
Mọc lặn từ muôn dặm trùng khơi,
Chuyển luân tinh hán sáng ngời,
Phải chăng cũng tự biển trời mà ra.

Mấy câu cảm khái gọi là,
Ca ngâm vịnh chí đặng ta tỏ bày!

17th, Jul 2014
Xuân Như dịch

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Share/Bookmark this!

Add comment

Connect with Facebook