Thăm xóm Trữ La

Xóm Trữ La

Một chiều thăm xóm Trữ La,
Hỏi người năm ấy còn qua chốn này?
Một mình nâng chén rượu cay,
Nhớ ngày hôm ấy cùng ngày hôm xưa.
Bây giờ những nắng cùng mưa,
Đường xưa lối cũ ai đưa đón người,
Đường về tôi một mình tôi …

Sep 17th, 2014
Xuân Như

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Share/Bookmark this!

3 Comments

 • Mai Anh says:
  19/09/2014

  Trữ La là Trữ La nào..?
  Trữ La đượm rượu.lụa đào thắm phơi..
  Trữ La tình nghĩa chẳng vơi..
  Trăm năm thề chẳng quên người năm xưa..
  Người đi hồ hải..đong đưa
  Rượu nồng chung chén..lụa thưa chung lòng…?
  Trách ai chẳng nhớ chẳng mong..
  Trữ la vẫn trọn tấm lòng Trữ La..!
  ?

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 • Mai Anh says:
  19/09/2014

  Nhắn ai :
  Thơ cũng là một dạng thiền..
  Đưa hồn về tới những miền..yêu thương…
  ..những đau đáu..chốn đoạn trường..?
  Vần thơ reo nhẹ.. chẳng vương giấc Hồ…

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 • 19/09/2014

  Vẫn là Trữ La 🙂

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)

Add comment

Connect with Facebook