Tạ Châu Hải Đường tiên sinh cho chữ

Kính Châu Hải Đường tiên sinh:

Diễm phúc thần tiên giáng bút ngà,
Tay tiên một vẩy bút sinh hoa,
Liễn từ ngôn ý thư như hoạ,
Tạ người ơn đoái kẻ như ta …

Đông lạnh gió về sương khuya đêm xuống!

Thẹn bấy lâu nay thốt chẳng nên lời, văn không thông, chương chẳng tỏ, thơ cũng cùn mà phú cũng cạn, chữ nghĩa viết chẳng ra hồn, mấy bận ngỏ ý cầu đặng có được chữ tiên sinh để hằng thường chiêm ngắm mà cũng để tự răn mình, nay được tiên sinh quan đoái ban cho thời lấy làm vinh hạnh lắm lắm. Thật cảm kích muôn phần nhưng cũng tự cảm thấy hổ vì nỗi chí như mòn khí tựa bạc chưa biết khi nào mới thoát.

Trong giới chữ nghĩa, tiên sinh dầu không ham danh phận nhưng tiếng tăm ai ai cũng biết, kẻ mến vì tài, người trọng vì nết, riêng tôi thêm cảm phục tiên sinh bởi tính khiêm nhường, nết chẳng bon chen, thị phi thường lánh.
Với đám viết lách, tiên sinh vẫn tự coi hậu học nhưng nghiên bút bữa bữa thường bày, giấy đen bởi chữ, mực cạn bởi thư, bè bạn vẫn yêu mến tiên sinh vì thú chơi cao cách, thư thời nhã dật, tăm tiếng không màng.

Lời tiên sinh đã ban, nghĩa tiên sinh đã cho, chữ tiên sinh đã viết, tình đã nặng thế, cảm há không sâu, nữa bởi bây giờ người như tiên sinh đã thành của hiếm. Đám chữ nghĩa ỷ đồ nhà khó … thường hay chê người, bọn viết lách ra vẻ thâm nho … lại hay tự sướng, tự tương tâng bốc không bàn, duy tiên sinh không nằm trong những phường ngữ ấy, chữ – nghĩa vì thế mà càng thêm quý.

Lâu nay, kẻ viết cũng nhiều, người lách cũng lắm, đua đòi không ít, những học giả tinh thông thư lý, thư pháp, thư kỹ cũng vô vàn, song âu cũng chỉ là hàng hiểu được cái thư thuật, còn diệu tòng ngọc thủ, nhập chỉ xuất thần, vận thoát kim phong, như chừng chạm gần tới cái thư đạo như tiên sinh ngõ hầu khuất chỉ khả sổ, chữ – nghĩa vì thế mà càng thêm quý.

Thính Vũ Hiên
Tạ tri giao!

Tại tri giao

Xuân Như bái!

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Share/Bookmark this!

1 Comment

 • Kent says:
  28/12/2015

  In July, people celebrate the 4th of July (in the U. Try & implement
  this into your decor for Sunday’s party. They are primarily used
  to attract or enhance good luck.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)

Add comment

Connect with Facebook