Đêm mưa nhớ bạn

Một đêm gió rét mưa sa suốt giời

Một giời mưa gió bao la,
Một đêm gió rét mưa sa suốt giời,
Ngày hôm qua, vẫn nhớ người,
Ngày hôm nay vẫn chưa thôi ngỡ ngàng,
Tấc riêng, riêng nhớ bạn vàng,
Tình chung, chung giấc mơ vàng mà mơ …
Gió lùa gác lạnh làm thơ,
Còn đâu thưở trước, bây giờ còn đâu,
Nếu mà giời đổ mưa ngâu,
Có khi còn được bắc cầu gặp nhau,
Đã đành chẳng phận trầu cau,
Cũng đành vôi đá bạc màu nhân gian,
Ngày xưa ai cũng chàng Phan,
Nhớ người, ai vẫn chàng Phan nhớ người,
Có còn chi bấy nhiêu thôi …

(Mưa bốn phương giời) – Gửi Xuân Thư

Xuân Như
Jan 10, 2015

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Share/Bookmark this!

Add comment

Connect with Facebook