Dịch thơ Châu Hải Đường tiên sinh viết nhân dịp tương hội

Xuân Như cung lục Huyền Phương Các chủ nhân Châu công Hải Đường tiên sinh thi nhất thủ:

20150120_143811000_iOS

騷人集茅舍;滿室墨香飄。
古韻花箋現;高風竹管調。
行間知玉設;字裡認金雕。
投筆飲而去;西湖十里潮。

Tao nhân tập mao xá;
Mãn thất mặc hương phiêu.
Cổ vận hoa tiên hiện;
Cao phong trúc quản điều.
Hàng gian tri ngọc thiết;
Tự lý nhận kim điêu;
Đầu bút ẩm nhi khứ;
Tây Hồ thập lý triều.

Bản dịch của Châu tiên sinh:

Lều cỏ tao nhân đến;
Đầy phòng hương mực bay.
Giấy hoa hiện cổ điệu;
Quản trúc tỏ cao tài.
Trong chữ như vàng chạm,
Giữa hàng tựa ngọc bày.
Bút buông, uống từ biệt;
Mười dặm sóng Hồ Tây.

Xuân Như mạo muội múa rìu qua mắt thợ gượng dịch:

Hẹn mặc khách tới nơi nhà cỏ,
Ngát mực nồng thơm khắp lều tranh,
Hoa tiên cổ vận in hình,
Ngõ nương bút quản chút tình gửi nhau.

Cột lại cột chữ đem chau chuốt,
Chữ từng hàng từng nét chuốt chau,
Bút buông biệt ẩm tạ hầu,
Hồ Tây mười dặm sóng sâu nặng tình …

Hà Nội, Jan 19th, 2015

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Share/Bookmark this!

Add comment

Connect with Facebook