Thăm nhà nhớ Hạ Tri Chương

Không xa quê từ nhỏ nhưng cũng lâu lắm mới có dịp về ghé thăm nhà. Ngót hai chục năm phong trần luân lạc đất khách quê người, lần nào về cũng có cảm giác “quê cũ dường như lạ”, bạn thân ngày nhỏ vẫn còn đấy mà nghe xa cách lắm, mấy em bé ngày xưa giờ cũng đều đã lập gia đình, đúng cái cảnh “Khi đi em chửa có chồng/ Khi về em đã con bồng con bang“.

Khi đi trúc chửa mọc măng,
Khi về trúc đã cao bằng ngọn tre …
Khi đi lúa chửa chia vè,
Khi về lúa đã đỏ hoe đầy đồng …

Cảnh không mấy khác, chỉ đổi thay đôi chút theo năm tháng với mây ngàn, nhưng người xưa nay đã khác rồi.

Trẻ con quanh xóm gặp thấy chào người lớn dáng chừng lễ phép lắm nhưng cả đám chỉ trỏ rồi nhìn nhau mà cười với người xa lạ. Chợt nhớ đến xúc cảm bồi hồi của Hạ Tri Chương ngày trước hình như mình đang gặp lại chốn đây giữa quê nhà.

IMG_4953.JPG

Cảm khái nôm na thuật lại theo ý tứ dịch thoát câu chữ của tiền nhân mà rằng:

Bao năm mới trở lại nhà,
Tóc thời chớm bạc giọng đà vẫn xưa,
Trẻ con gặp nhoẻn miệng đùa,
Bác này khách lạ hay vừa quê ra?
Nước non vẫn nước non nhà …

Thành Nam
Jan 03 rd, 2015

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Share/Bookmark this!

Add comment

Connect with Facebook