Thơ vui phiếm chuyện linh vật

984155_1574492379460589_6628106753456452716_n

Nhân một hôm ghé chơi Chùa Một Cột, thấy bạn “linh vật” phủ phục trước cổng, thấy hay hay chụp lại rồi có viết mấy nhời đăng trên Facebook mà rằng:

Muốn nói điều gì ngó mãi tao?
Cửa thiền canh mãi chán hay sao?
Cứ giương mắt đó nhìn thiên hạ,
Mày xem tao đã nói đâu nào !

Bác Truc Thuong Son thời nói vui: “Cửa thiền ngóng mãi buồn làm sao … Vì chưng trông mãi bóng Anh hào …..”

Cụ Mai Anh thì họa:

Cụ đồ chửa biết cái gì sao..?
Linh vật là iem mới được trao..
Mấy cậu..ngoại lai..đi ráo cả..
Quốc hồn..quốc tuý..được chưa nào..?

Tôi mới đáp lại mà rằng

Ối dồi linh vật nó làm sao?
Gì gỉ gi gì mới được trao?
Nội phối ngoại lai tầm bậy cả,
Quốc hồn quốc tuý nả dư lào …?
Hả cụ ơi …

Bạn Nguyên bạn học cũ tôi góp nhời:

Cũng bởi là nghê nên mới vậy
Chẳng dám nhìn ai mới nhìn ông
Thế gian thế sự là chi ạ
Càng nhìn càng thấy giống như ông

Châu Hải Đường tiên sinh bấy giờ mới đánh tiếng rằng:

Đã biết bao năm bỏ mặc tao;
Giờ rằng: Linh vật … Có ra sao?
Anh em tao cũng bao nhiêu vẻ;
Chẳng cứ khăng khăng một dáng nào!

Rồi chúng vung tiền, thảo luận tao!
Thuần tàu, thuần Việt, chẳng ra sao.
Tổ tiên mày tạo bao nhiêu dáng;
Giờ nhân bản một, hỏi dư …lào?

Thôi thôi xin mẹ, kệ thây tao!
Xưa nay vẫn thế có làm sao?
Giờ lại vạch lông moi móc …nhột,
Dăm hôm lại bỏ, tựa năm nào!

Chào!

Cụ Mai Anh lại đáp tiếng:

Đồn rằng mười trấng nở … thằng rồng?
Chín đứa đàn em cứ chạy … rông …
Việt chắp … tí đuôi dồn … tí miệng …?
Là thành linh việt … chạy … nhông nhông…
…không..

Tôi bấy giờ mới đáp chốt lại mà rằng:

Mãi chừ mới ngó đến thân tao,
Chẳng linh không vật đã làm sao,
Ta tàu tao vẫn thân canh cửa,
Để xem chúng bốc phét … dư lào …

Cụ Mai Anh chỉ còn biết chép miệng: “Ý tứ hay … nhời … chua cay …

Jan 14th, 2015

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Share/Bookmark this!

Add comment

Connect with Facebook