Xuân nhật cảm tác

Kinh đô hoa lạc vũ như ti,
Thắng nhật tầm xuân hữu sở tư,
Nguyệt hạ viên trung vô đỗ vũ,
Triêu lai giang bạn ức si di,
Xuân sơ cố lý hoài mai thụ,
Niên tận tân cư thính trúc chi,
Nhất nhật bất hoàn niên dĩ lão,
Bạch đầu phương hận khứ kinh trì.

(Xuân nhật cảm tác)

Nguyên văn chữ Hán

春日感作
京都花落雨如絲,勝日尋春有所思。
月下園中無杜宇,朝來江畔憶鴟夷。
春初故里懷梅樹,年盡新居聽竹枝。
一日不回年已老,白頭方恨去京遲。

Xuân nhật cảm tác

Dịch nghĩa:

Chốn kinh đô hoa rụng tơi bời mưa như tơ dệt,
Rong ruổi bao ngày tìm xuân ấy là có điều riêng trong lòng,
Dưới trăng trong vườn không còn chim cuốc cuốc (hồn Thục đế) kêu nữa,
Sớm ra bên bờ sông lại nhớ đến si di (nhắc đến Ngũ Tử Tư),
Xuân mới sang lại nhớ gốc mai già nơi quê cũ,
Năm đã hết rồi, chỗ ở mới nơi kinh thành chỉ biết nghe tiếng cành trúc lao xao,
Một ngày không về quê cũ bởi tuổi tác đã thêm già rồi,
Đến khi đầu bạc mới hận là đã không sớm rũ bỏ đất kinh kỳ.

Tạm dịch thơ:

Kinh thành hoa rụng dệt mưa tơ,
Rong ruổi tìm xuân với ưu tư,
Dưới nguyệt trong vườn không cuốc cuốc,
Sang ngày bên sóng nhớ si di,
Xuân sang quê cũ vời mai cội,
Năm hết nhà đây lắng trúc chi,
Ngày mỗi không về thêm tuổi tới,
Bạc đầu tiếc chửa dứt kinh kỳ.

Xuân Như
Hà Nội, Jan 15th, 2015

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Share/Bookmark this!

Add comment

Connect with Facebook