Ao xuân

Ao xuân chừng lạnh nước thôi trong,
Xưa rửa mực nghiên những tỏ lòng,
Thuyền trúc đã từng buông ngỏ ý,
Nay thời dày đặc thấy bèo không …

Lã Vọng chẳng buồn câu thả nữa,
Vương người ai đợi Thái Công xưa,
Ao xuân nay vịt lội bừa,
Chinh hồng như vẳng tiếng xưa vọng về
Ai người mài kiếm trăng khuya …

Feb 17th, 2015
29 tháng chạp, cận tết Ất Mùi
Thiên Trường Phủ Nhân

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Share/Bookmark this!

Add comment

Connect with Facebook