Tự bạch

Thiên Trường Phủ Nhân - Xuân Như - Vũ Thanh Tùng

Thiên Trường Phủ Nhân – Xuân Như – Vũ Thanh Tùng

  • Tên cúng cơm Vũ Thanh Tùng, tên thường gọi Tuấn.
  • Con dân Đại Việt, tịch quán Thiên Trường, trấn Sơn Nam Hạ.
  • Nghề thông ngôn, nghiệp Thư Họa, thích thì đủ thứ.
  • Thi thoảng chơi không hết việc viết dăm câu ba điều.

Bạch:

  • Tha hương chốn kinh kỳ, nhật thường lang thang Tây Hồ. Dăm bữa nửa tháng lại đi rừng lên núi xuống biển, quanh năm biền biệt Ta, Tàu hoặc tối ngày rong chơi lượn lờ.
  • Không đăng văn thơ bao giờ, không sờ đến các báo, không đáo nhà xuất bản (có chăng Nxb tự tìm đến), không bàn chuyện thơ phú văn chương.
  • Thường hay được anh em bạn bè rủ rê trà cháo, cà phê cà pháo, nhân đó kiếm chỗ “bốc phét” hoặc phá giấy, bẻ bút, đập nghiên.
  • Dăm câu ba điều viết chơi lúc rỗi rãi rồi nghề, nhàn cư vi bất thiện, tán láo khi cơm rượu thuốc phiện, đàn ca sáo nhị, lầu son gác tía hoặc cưỡi ngựa bắn cung.

Thiên Trường Phủ Nhân
Xuân Như – Vũ Thanh Tùng

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 9.0/10 (4 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +3 (from 3 votes)
Tự bạch, 9.0 out of 10 based on 4 ratings