Category for Thơ từ chuyển ngữ

Xuân nhật cảm tác

Xuân nhật cảm tác

Kinh đô hoa lạc vũ như ti, Thắng nhật tầm xuân hữu sở tư, Nguyệt hạ viên trung vô đỗ vũ, Triêu lai giang bạn ức si di, Xuân sơ cố lý hoài mai thụ, Niên tận tân cư thính trúc chi, Nhất nhật bất hoàn niên dĩ lão, Bạch đầu phương hận khứ kinh trì. (Xuân nhật cảm tác) Nguyên văn chữ Hán 春日感作 京都花落雨如絲,勝日尋春有所思。 月下園中無杜宇,朝來江畔憶鴟夷。 春初故里懷梅樹,年盡新居聽竹枝。 一日不回年已老,白頭方恨去京遲。 Dịch nghĩa: Chốn...


Quan Thương Hải – Bộ xuất hạ môn hành / Tào Tháo

Quan Thương Hải - Bộ xuất hạ môn hành / Tào Tháo

Đông lâm Kiệt Thạch, Dĩ quan thương hải. Thủy hà đạm đạm, Sơn đảo tủng trĩ. Thụ mộc tùng sinh, Bách thảo phong mậu. Thu phong tiêu sắt, Hồng ba dũng khởi. Nhật nguyệt chi hành, Nhược xuất kỳ trung; Tinh hán xán lạn, Nhược xuất kỳ lý. Hạnh thậm chí tai, Ca dĩ vịnh chí! Nguyên văn chữ Hán 觀滄海-步出夏門行/曹操 東臨碣石,以觀滄海。 水何澹澹,山島竦峙。 樹木叢生,百草豐茂。 秋風蕭瑟,洪波湧起。 日月之行,若出其中; 星漢燦爛,若出其里。 幸甚至哉,歌以詠志! Dịch nghĩa: Lên đỉnh núi Kiệt Thạch cao cao mé phía đông, ngắm nhìn biển...


Phong hỏa binh nhung

Ngàn dặm cuồng phong chừ mịt mù cát bụi

Khi ta mới sinh chừ nào đã biết, Khi ta sinh rồi chừ nước suy vi. Thiên bất nhân chừ nổi cơn tao loạn, Địa bất nhân chừ xui khiến biệt ly. Buổi can qua tìm chừ đạo lộ nguy, Dân lính lưu vong thảy chừ thương bi …… Nhung Khiết bức ta chừ vì gia quốc, Ép bức người đi chừ góc bể xa. Ngàn dặm...


Hao Lí hành/Tào Tháo | 蒿裏行/曹操

Hao Lí hành – Đông Hán/Tào Tháo Quan Đông hữu nghĩa sĩ, hưng binh thảo quần hung. Sơ kỳ hội minh tân, nãi tâm tại Hàm Dương. Hợp quân lực bất tề, trù trừ nhi nhạn hành. Thế lợi sử nhân tranh, tự hoàn tự tương tường. Hoài Nam đệ xưng hiệu, khắc tỉ ư bắc phương. Khải giáp sinh kỷ sắt, vạn tính dĩ...


Tạp ngâm – Nguyễn Du

Hoa lê

Mở cửa xem nào, xuân đã qua? Giở sách vớ ngay bài này của Nguyễn công Tiên Điền tiên sinh, mạo muội dịch quấy quá lại thơ của người. Đạp biến thiên nha hựu hải nha, Càn khôn tuỳ tại tức vi gia. Bình sinh bất khởi thương dăng niệm, Kim cổ thuỳ đồng bạch nghĩ oa? Liêu lạc tráng tâm hư đoản kiếm, Tiêu điều...


“Thu nhật sơn trung tả hoài” của Kim Tông

Lều tranh dựng ở mé non đông

Kim Tông đời Minh/【明】金琮 xưa tiết thu khi ở trong núi có viết “Thu nhật sơn trung tả hoài/秋日山中寫懷 – Ngày thu trong núi viết tỏ nỗi lòng”: Thảo đường kết đắc cận đông san, Thập lý từ gia bách lý nan. Phù thế đốn lệnh thanh nhãn bạch, Đế bào thùy niệm cố nhân hàn. Bất tương công nghiệp trần tam sách, Thả bả sinh...


“Thôn cư” điệu Thanh bình lạc của Tân Khí Tật

Thôn cư thanh bình lạc

Tân Khí Tật đời Nam Tống xưa có viết bài từ “Thôn cư – Ở trong xóm núi” theo điệu “Thanh bình lạc”: Mao thiềm đê tiểu, Khê thượng thanh thanh thảo. Tuý lý Man(*) âm tương mỵ hảo, Bạch phát thùy gia ông ẩu ? Đại nhi sừ đậu khê đông, Trung nhi chính chức kê lung. Tối hỉ tiểu nhi vô lại, Khê đầu ngọa...


Dịch thơ: Đối tửu – Nguyễn Du

Lạc hoa vô số hạ thương đài

Nguyên văn bài thơ “Đối tửu” (Uống rượu một mình) của Nguyễn Du: 對酒 – 阮攸 趺坐閒窗酒眼開 ,落花無數下蒼苔 。 生前不盡樽中酒 ,死後誰澆墓上杯 。 春色漸遷黃鳥去 ,年光暗逐白頭來 。 百期但得終朝醉 ,世事浮雲眞可哀 。 Phiên âm chữ Hán: Phu tọa nhàn song tửu nhãn khai, Lạc hoa vô số hạ thương đài. Sinh tiền bất tận tôn trung tửu, Tử hậu thùy kiêu mộ thượng bôi. Xuân sắc tiệm thiên hoàng điểu khứ, Niên...


Tầm hữu vị ngộ (Hồ Chí Minh – 胡志明)

Bác Hồ ở chiến khu

Nguyên văn: 尋友未遇 千里尋君未遇君, 馬蹄踏碎嶺頭雲。 歸來偶過山梅樹, 每朵黃花一點春。 Phiên âm: Tầm hữu vị ngộ Thiên lý tầm quân vị ngộ quân, Mã đề đạp toái lĩnh đầu vân. Quy lại ngẫu quá sơn mai thụ, Mỗi đoá hoàng hoa nhất điểm xuân. Dịch thơ: Tìm bạn không gặp Muôn dặm tìm huynh chẳng gặp huynh, Đầu non vó ngựa đạp mây xanh, Đường về chợt quá cây mai...


Hán Cao Tổ – Đại phong ca

Hán Cao Tổ Đại phong ca – Xuân Như hành thư bút sắt

Theo “Cao Tổ bản kỷ” – Sử Ký (Tư Mã Thiên), Hán Sở tranh hùng khi chấm dứt, Lưu Bang đánh bại Hạng Vũ, lên ngôi thiên tử (202 TrCN – tức Hán Cao Tổ), rồi về thăm cố hương ở đất Bái, nhân khi bày tiệc rượu say sưa với bà con, làng xóm, họ Lưu ứng khẩu...